شرکت آهن وفولادکاسپین (سهامی خاص) در تاریخ 87/07/16 تأسیس و طی شماره 10135 مورخ 28 فروردین 1386 در اداره ثبت شرکت های قزوین به ثبت رسیده است.
مرکز اصلی شرکت در قزوین ـ شهرک صنعتی لیا، انتهای بلوار هنر، خیابان فن آوری شرقی است. شرکت آهن و فولاد کاسپین  یکی از مراکز عرضه محصولات و خدمات شرکت فولاد مبارکه اصفهان و زیرمجموعه هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان می باشد.

فهرست